Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, Bazylika OO. Bernardynów w Rzeszowie
Menu

Co najbardziej cenisz w naszym Sanktuarium?
A A A
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela
W tygodniu poprzedzającym uroczystość Zesłania Ducha Świętego ks. Mariusz Mik, przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w kolejnej katechezie z cyklu „Zrozumieć, aby uwierzyć” przybliżał wiernym zgromadzonym w Sanktuarium Pani Rzeszowa tajemnicę związaną z Trzecią Osobą Boską. Zaznaczał, że temat ten jest sporadycznie poruszany w nauczaniu Kościoła katolickiego, znacznie częściej mówi się o Bogu Ojcu i osobie Jezusa Chrystusa, a także o Matce Bożej i świętych. Jest on jednak bardzo ważny.
1 stycznia 1901 roku hymnem „Veni Creator Spiritus” papież Leon XIII powierzył miniony wiek Duchowi Świętemu, który dokonał przebudzenia Kościoła. O wciąż trwającym procesie świadczy m.in. Sobór Watykański II. Według papieża Jana XXIII, był on dla Kościoła nową Pięćdziesiątnicą, a dla całego świata chrześcijańskiego szczególnym doświadczeniem obecności Ducha Świętego w osobistym życiu każdego człowieka. Poruszenie Ducha Świętego w Kościele nie tylko rzymskim, ale również protestanckim i wschodnim okazało się bardzo silne. Inicjatywę papieża przyspieszyli wierni, m.in. bł. Helena Guerry, założycielka Instytutu Zakonnego Oblatek Ducha Świętego. Wielokrotnie zwracała się do papieża z prośbą o upowszechnienie wśród katolików nabożeństwa do Ducha Świętego. Odkrycie Ducha Świętego dokonuje się również obecnie, zarówno na płaszczyźnie teologicznej (liczne książki poświęcone Trzeciej Osobie Boskiej), jak i w naszym codziennym życiu.
- Ojciec Raniero Cantalamessa, papieski kaznodzieja zauważa, że dotychczasowe działanie Ducha Świętego na płaszczyźnie teologicznej i doświadczenia charyzmatów stanowią dopiero początek procesu, który obejmie cały Kościół, a zakończy się z chwilą całkowitej jego odnowy. Liczne wspólnoty chrześcijańskie i poszczególne osoby potrzebują otwarcia się na wielkiego Boskiego Nieznajomego, aby doświadczyć czym jest prawdziwe życie w wierze. Wielu chrześcijan, wśród nich uczniowie Jezusa z Efezu, nawet nie słyszało o istnieniu Ducha Świętego, a tym bardziej o jego działaniu – podkreślał ksiądz Mariusz.
Mówiąc o znaku Krzyża Świętego, wyjaśniał, że Duch Święty przychodzi do nas z Chrystusowego Krzyża. Krzyż jest bowiem dla całej ludzkości i jej historii momentem zwrotnym, w którym przechodzi się od Ducha zesłanego na Jezusa Chrystusa do Ducha posłanego od Jezusa do Kościoła, czyli każdego z nas na całym świecie. Wyłącznie przez Krzyż można w pełni zrozumieć Ducha Świętego, i Jego działanie w człowieku.
Kaznodzieja zaznaczał, że Duch Święty jest wspólnym darem Boga Ojca i Syna, więzią łączącej Ich miłości, Ich tchnieniem (płaszczyzna teologiczna). Duch Święty to jednocześnie Moc Boża (płaszczyzna historii zbawienia), która objawia się w Starym i Nowym Testamencie, oraz w życiu Kościoła Chrystusowego. Duch Święty jest więc Bogiem uobecniającym się, i działającym w historii.
Powołując się na słowa bł. Jana Pawła II, zapewniał, że Duch Święty nieustannie o wszystkim decyduje, dokonując zmian w nowy sposób.
Pismo Święte ukazuje Ducha Świętego poprzez symbole. Jednym z nich jest wiatr, tchnienie świadczące o Bożej potędze. Światło wskazuje na moc Ducha Świętego w prowadzeniu nas do prawdy, oddech na Jego wyjątkową bliskość, a ogień na zdolność oczyszczania każdego z nas, i miłość. Szczególnym jest symbol gołębicy.
Opowiadając o tzw. Damie na Skale, Polce żyjącej w ubiegłym wieku, która w codziennym życiu bardzo mocno doznała obecności i działania Boga, zachęcał do zapoznania się z jej historią. W swoim wewnętrznym życiu odkryła znaczenie Ducha Świętego.
- W 381 roku na Soborze w Konstantynopolu Kościół oficjalnie określił Ducha Świętego w słowach: „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, czyli dawcę życia”. Prawdziwe życie oznacza życie w Duchu Świętym, ale ono przychodzi dopiero po śmierci. Jeśli chcemy przyjąć Jezusa Chrystusa do swojego życia, Jego Osobę, naukę, posłuszeństwo, możemy tego dokonać tylko dzięki Duchowi Świętemu. On daje nam najwspanialsze życie jakie jest możliwe na ziemi. Święty Paweł podkreśla, że Duch Święty zabiera starego człowieka, tworząc zupełnie nowego. Musimy jednak otworzyć się na Jego działanie. Dopiero wtedy człowiek żyje zgodnie z Ewangelią, stając się świadkiem Jezusa Chrystusa w świecie. Przyjmując Ducha Świętego, możemy podarować Go również innym ludziom, zwłaszcza smutnym, zagubionym, nieszczęśliwym. Duch Święty ma cudowną moc, która każdego, także najbardziej skrzywdzonego jest w stanie przywrócić do zupełnie nowego życia – podsumował kaznodzieja.
 

X Nie pokazuj więcej Strona używa plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki, aby usprawnić korzystanie z niej i do celów
statystycznych. Jeżeli nie blokujesz tych plików, to wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie na Twoim urządzeniu.