Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, Bazylika OO. Bernardynów w Rzeszowie
Menu

Co najbardziej cenisz w naszym Sanktuarium?
A A A
Wszechmogący Bóg
Problematykę wiary w Boga, który jest wszechmogący poruszył w kolejnej katechezie z cyklu „Zrozumieć, aby uwierzyć” ks. Franciszek Dziedzic, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie. Podczas sobotniego wieczornego spotkania w Bazylice OO. Bernardynów zachęcał nie tylko do poznawania wiary, ale także jej ciągłego pogłębiania. - Boga nikt nigdy nie widział, ale wielu proroków, wśród nich Mojżesz i Eliasz, doświadczało Jego obecności. Ich doświadczenie bliskości Boga świadczy o tym, że nasze poznanie Pana jest niewystarczające. Należy więc sięgać jak najczęściej do Biblii, aby słuchać co Pan Bóg mówi do każdego z nas, a jednocześnie poznawać Go i Jego rozliczne przymioty – zaznaczał kaznodzieja.
Przyznał, że nie jest sprawą łatwą wierzyć w Boga. Wiara nie polega bowiem tylko na wyznaniu i deklaracjach, ale winna wyrażać się w uczynkach miłości względem Boga i bliźniego, w tym także nieprzyjaciela. Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest przebaczanie urazów osobom, które nas skrzywdziły. Chcąc być uczniem Chrystusa należy naśladować Jego postępowanie, w czym pomocna okazuje się wiara. Jest ona niezbędna do zbawienia człowieka, doświadczenia interwencji Boga w historii ludzkiego życia. Pan Bóg pragnie zbawić każdego człowieka dzisiaj, uwolnić od problemów, stworzyć na nowo. - Jednocześnie Bóg chce uzdolnić człowieka do niesienia krzyża. Pójście za Chrystusem jest równoznaczne z zaparciem się samego siebie i codziennym dźwiganiem krzyża, zaakceptowaniem go. Trzeba sobie uświadomić, że to Jezus niesie za mnie krzyż, a ja Mu tylko pomagam. Tymczasem większość ludzi chce odrzucić krzyż – podkreślał ksiądz Franciszek.
Przez wiarę Bóg pragnie być w jedności z każdym człowiekiem, trwać z nim w takim zjednoczeniu jakiego doświadczali m.in. św. Paweł Apostoł, św. Franciszek z Asyżu czy św. Teresa z Avili. Zjednoczenie z Bogiem nie jest zarezerwowane tylko dla wielkich mistyków, ale może być udziałem każdego z nas. Jeśli otworzymy się na działanie Ducha Świętego, zakosztujemy jak dobry jest Pan, rozradujemy się Jego obecnością. Warto poznać takiego Pana Boga zamiast traktować Go tylko jako pewną prawdę katechizmową.
Mówiąc o wszechmocy Boga, przywołał postać Abrahama, ojca wiary. Wydawałoby się, że będąc już człowiekiem w podeszłym wieku, niewiele osiągnie. Tymczasem nieoczekiwanie w jego życie wkroczył Bóg ze swoją obietnicą narodzin syna. Pan objawił w ten sposób swoją wszechmoc. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Swoją wszechmoc Bóg ujawnił także w życiu Mojżesza, którym posłużył się do cudownego wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu.
W Nowym Testamencie również istnieje wiele faktów świadczących o wszechmocy Boga, począwszy od Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. W Magnificat Maryja wielbi Pana za wielkie rzeczy jakie Jej uczynił. O wszechmocy Boga przekonała się również św. Elżbieta.
- Wszystkie znaki, które Jezus czynił w czasie swojej działalności były znakami wskazującymi na wszechmoc Boga, ponieważ dokonywał je w jedności z Ojcem, będąc Mu posłusznym, wypełniając Jego świętą wolę. Największym z nich jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa – mówił kaznodzieja.
Uświadamiał, że Bóg bardzo często interweniuje także w naszym życiu, ale wiele osób zamiast być wdzięcznym Panu Bogu, działanie Bożej Opatrzności przypisuje sobie bądź szczęśliwemu zbiegowi okoliczności. Zachęcał do zaufania Bogu, którego wszechmoc przejawia się m.in. w wyprowadzaniu ze śmierci do nowego życia. Wszechmoc Boga głosi Kościół nie tylko poprzez nauczanie, ale wyraża ją również w modlitwie (większość modlitw mszalnych jest skierowana do Wszechmogącego Boga). Mają one umacniać naszą wiarę, skłaniać do dawania jej świadectwa i prowadzić innych do Boga.
 

X Nie pokazuj więcej Strona używa plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki, aby usprawnić korzystanie z niej i do celów
statystycznych. Jeżeli nie blokujesz tych plików, to wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie na Twoim urządzeniu.